User Tools

Site Tools


3614--12782-mauersberger-la-gi

12782 Mauersberger (1995 ED9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 3 năm 1995 bởi F. Borngen ở Tautenburg. Nó được đặt theo tên musician brothers Rudolf (1889-1971) và Erhard (1903-1982) Mauersberger.

3614--12782-mauersberger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)