User Tools

Site Tools


3616--13280-christihaas-la-gi

Christihaas
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13280
Tên thay thế 1998 QM44
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1660645
Viễn điểm quỹ đạo 2.4979155
Độ lệch tâm 0.0711519
Chu kỳ quỹ đạo 1300.7339066
Độ bất thường trung bình 1.40743
Độ nghiêng quỹ đạo 4.19049
Kinh độ của điểm nút lên 135.09964
Acgumen của cận điểm 98.21777
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

13280 Christihaas (1998 QM44) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi Nhóm Nghiên cứu Thiên thạch gần Trái Đất thuộc phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13280 Christihaas
3616--13280-christihaas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)