User Tools

Site Tools


3618--13906-shunda-la-gi

Shunda
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 20 tháng 8 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13906
Tên thay thế 1977 QD2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8586614
Viễn điểm quỹ đạo 2.7425448
Độ lệch tâm 0.1920982
Chu kỳ quỹ đạo 1274.5620047
Độ bất thường trung bình 284.83140
Độ nghiêng quỹ đạo 5.61096
Kinh độ của điểm nút lên 350.23497
Acgumen của cận điểm 0.46568
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

13906 Shunda (1977 QD2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 8 năm 1977 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13906 Shunda
3618--13906-shunda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)