User Tools

Site Tools


3619--14217-oaxaca-la-gi

Oaxaca
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Roe
Nơi khám phá Oaxaca
Ngày khám phá 10 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14217
Đặt tên theo Oaxaca
Tên thay thế 1999 VV19
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9592809
Viễn điểm quỹ đạo 2.8702579
Độ lệch tâm 0.1886261
Chu kỳ quỹ đạo 1370.6037551
Độ bất thường trung bình 154.44666
Độ nghiêng quỹ đạo 3.69767
Kinh độ của điểm nút lên 112.60079
Acgumen của cận điểm 217.82724
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

14217 Oaxaca (1999 VV19) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 11 năm 1999 bởi J. Roe ở Oaxaca.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14217 Oaxaca
3619--14217-oaxaca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)