User Tools

Site Tools


3620--14994-uppenkamp-la-gi

Uppenkamp
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 28 tháng 10 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14994
Tên thay thế 1997 UW18
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.3460000
Viễn điểm quỹ đạo 3.4678666
Độ lệch tâm 0.0178851
Chu kỳ quỹ đạo 2296.9094955
Độ bất thường trung bình 127.05576
Độ nghiêng quỹ đạo 9.21599
Kinh độ của điểm nút lên 62.59496
Acgumen của cận điểm 104.14032
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

14994 Uppenkamp (1997 UW18) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 10 năm 1997 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14994 Uppenkamp
3620--14994-uppenkamp-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)