User Tools

Site Tools


3621--15370-kanchi-la-gi

Kanchi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Nakamura
Nơi khám phá Kuma Kogen
Ngày khám phá 15 tháng 7 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15370
Tên thay thế 1996 NW
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4451185
Viễn điểm quỹ đạo 3.0225259
Độ lệch tâm 0.1056044
Chu kỳ quỹ đạo 1651.0256446
Độ bất thường trung bình 152.92937
Độ nghiêng quỹ đạo 2.73359
Kinh độ của điểm nút lên 264.81673
Acgumen của cận điểm 113.19979
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

15370 Kanchi (1996 NW) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 7 năm 1996 bởi Akimasa Nakamura ở Kuma Kogen.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15370 Kanchi
3621--15370-kanchi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)