User Tools

Site Tools


3622--15691-maslov-la-gi

Maslov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 14 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15691
Tên thay thế 1982 TF1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7906170
Viễn điểm quỹ đạo 2.9400774
Độ lệch tâm 0.2429792
Chu kỳ quỹ đạo 1328.7423317
Độ bất thường trung bình 27.47755
Độ nghiêng quỹ đạo 3.13523
Kinh độ của điểm nút lên 332.74725
Acgumen của cận điểm 29.38724
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

15691 Maslov (1982 TF1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 10 năm 1982 bởi L. G. Karachkina ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15691 Maslov
3622--15691-maslov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)