User Tools

Site Tools


3625--11146-kirigamine-la-gi

Kirigamine
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 23 tháng 11 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11146
Đặt tên theo Mount Kirigamine
Tên thay thế 1997 WD3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7995332
Viễn điểm quỹ đạo 2.8726798
Độ lệch tâm 0.0128956
Chu kỳ quỹ đạo 1744.5451828
Độ bất thường trung bình 261.49595
Độ nghiêng quỹ đạo 3.19387
Kinh độ của điểm nút lên 82.40357
Acgumen của cận điểm 161.89845
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

11146 Kirigamine (1997 WD3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 11 năm 1997 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11146 Kirigamine
3625--11146-kirigamine-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)