User Tools

Site Tools


3626--11338-schiele-la-gi

Schiele
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Ticha và M. Tichy
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 13 tháng 10 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11338
Đặt tên theo Egon Schiele
Tên thay thế 1996 TL9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8820020
Viễn điểm quỹ đạo 2.7438314
Độ lệch tâm 0.1863079
Chu kỳ quỹ đạo 1284.8084957
Độ bất thường trung bình 184.22935
Độ nghiêng quỹ đạo 4.87829
Kinh độ của điểm nút lên 89.24976
Acgumen của cận điểm 215.52834
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

11338 Schiele (1996 TL9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 10 năm 1996 bởi J. Ticha và M. Tichy ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11338 Schiele
3626--11338-schiele-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)