User Tools

Site Tools


3627--11580-bautzen-la-gi

Bautzen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 3 tháng 5 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11580
Đặt tên theo Bautzen
Tên thay thế 1994 JG4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1161507
Viễn điểm quỹ đạo 2.7563113
Độ lệch tâm 0.1313834
Chu kỳ quỹ đạo 1388.9164314
Độ bất thường trung bình 335.95893
Độ nghiêng quỹ đạo 3.09254
Kinh độ của điểm nút lên 216.00860
Acgumen của cận điểm 267.06206
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

11580 Bautzen (1994 JG4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 5 năm 1994 bởi Spacewatch ở Kitt Peak. Tiểu hành tinh được đặt theo tên thành phố Bautzen của Đức.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11580 Bautzen
3627--11580-bautzen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)