User Tools

Site Tools


3630--12379-thulin-la-gi

Thulin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 10 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12379
Tên thay thế 1994 PQ11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5049985
Viễn điểm quỹ đạo 2.9016981
Độ lệch tâm 0.0733719
Chu kỳ quỹ đạo 1623.4968336
Độ bất thường trung bình 167.71096
Độ nghiêng quỹ đạo 3.41855
Kinh độ của điểm nút lên 310.95926
Acgumen của cận điểm 242.66538
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

12379 Thulin (1994 PQ11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 8 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 12379 Thulin
3630--12379-thulin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)