User Tools

Site Tools


3632--12787-abetadashi-la-gi

12787 Abetadashi là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1238.3984000 ngày (3.39 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 20 tháng 9 năm 1995.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
3632--12787-abetadashi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)