User Tools

Site Tools


3633--13281-aliciahall-la-gi

Aliciahall
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13281
Tên thay thế 1998 QW45
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9712717
Viễn điểm quỹ đạo 2.5443477
Độ lệch tâm 0.1269097
Chu kỳ quỹ đạo 1239.1658610
Độ bất thường trung bình 26.45812
Độ nghiêng quỹ đạo 2.43779
Kinh độ của điểm nút lên 232.55035
Acgumen của cận điểm 20.32692
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

13281 Aliciahall (1998 QW45) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi Nhóm Nghiên cứu Thiên thạch gần Trái Đất thuộc phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13281 Aliciahall
3633--13281-aliciahall-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)