User Tools

Site Tools


3634--13633-ivens-la-gi

Ivens
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 17 tháng 11 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13633
Tên thay thế 1995 WW17
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9848366
Viễn điểm quỹ đạo 2.3316672
Độ lệch tâm 0.0803499
Chu kỳ quỹ đạo 1158.1148836
Độ bất thường trung bình 146.49131
Độ nghiêng quỹ đạo 4.12227
Kinh độ của điểm nút lên 21.86885
Acgumen của cận điểm 212.01750
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

13633 Ivens (1995 WW17) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 11 năm 1995 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13633 Ivens
3634--13633-ivens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)