User Tools

Site Tools


3635--13908-w-lbern-la-gi

13908 Wölbern là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1196.2501943 ngày (3.28 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1978.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 23 tháng 5 năm 2008. 
3635--13908-w-lbern-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)