User Tools

Site Tools


3636--14995-archytas-la-gi

Archytas
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 5 tháng 11 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14995
Tên thay thế 1997 VY1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8045232
Viễn điểm quỹ đạo 3.3395470
Độ lệch tâm 0.0870797
Chu kỳ quỹ đạo 1966.6980118
Độ bất thường trung bình 21.40839
Độ nghiêng quỹ đạo 3.23993
Kinh độ của điểm nút lên 224.79445
Acgumen của cận điểm 153.03184
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

14995 Archytas (1997 VY1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 11 năm 1997 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 14995 Archytas
3636--14995-archytas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)