User Tools

Site Tools


3637--15371-steward-la-gi

Steward
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 15 tháng 9 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15371
Đặt tên theo Steward Observatory
Tên thay thế 1996 RZ18
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6772460
Viễn điểm quỹ đạo 3.3167590
Độ lệch tâm 0.1066921
Chu kỳ quỹ đạo 1895.0867350
Độ bất thường trung bình 141.89830
Độ nghiêng quỹ đạo 2.72686
Kinh độ của điểm nút lên 171.69265
Acgumen của cận điểm 121.68086
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

15371 Steward (1996 RZ18) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 9 năm 1996 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15371 Steward
3637--15371-steward-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)