User Tools

Site Tools


3638--15695-fedorshpig-la-gi

Fedorshpig
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 11 tháng 9 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15695
Tên thay thế 1985 RJ5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8280005
Viễn điểm quỹ đạo 3.0273889
Độ lệch tâm 0.2470221
Chu kỳ quỹ đạo 1381.6228957
Độ bất thường trung bình 332.09654
Độ nghiêng quỹ đạo 2.82700
Kinh độ của điểm nút lên 52.60656
Acgumen của cận điểm 337.84166
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

15695 Fedorshpig (1985 RJ5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 9 năm 1985 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15695 Fedorshpig
3638--15695-fedorshpig-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)