User Tools

Site Tools


3640--10985-feast-la-gi

Feast
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10985
Tên thay thế 4017 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0799962
Viễn điểm quỹ đạo 2.3039400
Độ lệch tâm 0.0510828
Chu kỳ quỹ đạo 1185.3586475
Độ bất thường trung bình 265.93029
Độ nghiêng quỹ đạo 5.34017
Kinh độ của điểm nút lên 46.36897
Acgumen của cận điểm 214.24681
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

10985 Feast (4017 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10985 Feast
3640--10985-feast-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)