User Tools

Site Tools


3641--11147-delmas-la-gi

Delmas
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Antonini
Nơi khám phá Bedoin
Ngày khám phá 6 tháng 12 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11147
Tên thay thế 1997 XT5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6807800
Viễn điểm quỹ đạo 3.5620198
Độ lệch tâm 0.1411610
Chu kỳ quỹ đạo 2014.2926372
Độ bất thường trung bình 17.92696
Độ nghiêng quỹ đạo 7.42271
Kinh độ của điểm nút lên 101.77805
Acgumen của cận điểm 257.61792
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

11147 Delmas (1997 XT5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 12 năm 1997 bởi P. Antonini ở Bedoin.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11147 Delmas
3641--11147-delmas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)