User Tools

Site Tools


3643--11581-philipdejager-la-gi

Philipdejager
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 10 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11581
Tên thay thế 1994 PK9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7064180
Viễn điểm quỹ đạo 3.2439754
Độ lệch tâm 0.0903398
Chu kỳ quỹ đạo 1874.4417678
Độ bất thường trung bình 251.00529
Độ nghiêng quỹ đạo 10.09988
Kinh độ của điểm nút lên 159.57328
Acgumen của cận điểm 163.13629
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

11581 Philipdejager (1994 PK9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 8 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11581 Philipdejager
3643--11581-philipdejager-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)