User Tools

Site Tools


3644--11773-schouten-la-gi

11773 Schouten (1021 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 10 năm 1977, by C. J. van Houten và I. van Houten-Groeneveld ngày Palomar Schmidt plates taken by T. Gehrels.

3644--11773-schouten-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)