User Tools

Site Tools


3646--12380-sciascia-la-gi

Sciascia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 10 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12380
Tên thay thế 1994 PB14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5427148
Viễn điểm quỹ đạo 2.8872040
Độ lệch tâm 0.0634428
Chu kỳ quỹ đạo 1633.9675715
Độ bất thường trung bình 230.34571
Độ nghiêng quỹ đạo 5.34372
Kinh độ của điểm nút lên 171.46641
Acgumen của cận điểm 322.29907
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

12380 Sciascia (1994 PB14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 8 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu. Nó được đặt theo tên Sicilian writer Leonardo Sciascia.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12380 Sciascia
3646--12380-sciascia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)