User Tools

Site Tools


3647--12572-sadegh-la-gi

Sadegh
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 13 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12572
Tên thay thế 1999 NN8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0513753
Viễn điểm quỹ đạo 2.5393363
Độ lệch tâm 0.1062931
Chu kỳ quỹ đạo 1270.2039612
Độ bất thường trung bình 254.16103
Độ nghiêng quỹ đạo 4.09317
Kinh độ của điểm nút lên 273.57146
Acgumen của cận điểm 323.95010
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

12572 Sadegh (1999 NN8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 7 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12572 Sadegh
3647--12572-sadegh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)