User Tools

Site Tools


3648--12788-shigeno-la-gi

Shigeno
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Okuni
Nơi khám phá Nannyou
Ngày khám phá 22 tháng 9 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12788
Tên thay thế 1995 SZ3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7818062
Viễn điểm quỹ đạo 2.9096972
Độ lệch tâm 0.2404114
Chu kỳ quỹ đạo 1312.2648244
Độ bất thường trung bình 183.56816
Độ nghiêng quỹ đạo 6.13272
Kinh độ của điểm nút lên 202.56588
Acgumen của cận điểm 170.53935
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

12788 Shigeno (1995 SZ3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1995 bởi T. Okuni ở Nannyou.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12788 Shigeno
3648--12788-shigeno-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)