User Tools

Site Tools


3649--13057-jorgensen-la-gi

Jorgensen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và D. H. Levy
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 13 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13057
Tên thay thế 1990 VF8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2479804
Viễn điểm quỹ đạo 3.2263194
Độ lệch tâm 0.1787149
Chu kỳ quỹ đạo 1654.0411257
Độ bất thường trung bình 349.14302
Độ nghiêng quỹ đạo 8.31474
Kinh độ của điểm nút lên 24.96864
Acgumen của cận điểm 327.43744
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

13057 Jorgensen (1990 VF8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 11 năm 1990 bởi C. S. Shoemaker và D. H. Levy ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13057 Jorgensen
3649--13057-jorgensen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)