User Tools

Site Tools


3650--13283-dahart-la-gi

Dahart
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13283
Tên thay thế 1998 QF51
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9489777
Viễn điểm quỹ đạo 2.8536461
Độ lệch tâm 0.1883696
Chu kỳ quỹ đạo 1359.1621973
Độ bất thường trung bình 247.87846
Độ nghiêng quỹ đạo 0.38170
Kinh độ của điểm nút lên 294.94208
Acgumen của cận điểm 8.59291
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

13283 Dahart (1998 QF51) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13283 Dahart
3650--13283-dahart-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)