User Tools

Site Tools


3651--13638-fiorenza-la-gi

Fiorenza
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tombelli và U. Munari
Nơi khám phá Cima Ekar
Ngày khám phá 14 tháng 2 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13638
Tên thay thế 1996 CJ7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1339471
Viễn điểm quỹ đạo 2.5685785
Độ lệch tâm 0.0924251
Chu kỳ quỹ đạo 1316.8920820
Độ bất thường trung bình 47.19182
Độ nghiêng quỹ đạo 7.45763
Kinh độ của điểm nút lên 135.76253
Acgumen của cận điểm 120.59708
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

13638 Fiorenza (1996 CJ7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 2 năm 1996 bởi M. Tombelli và U. Munari ở Cima Ekar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13638 Fiorenza
3651--13638-fiorenza-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)