User Tools

Site Tools


3652--13914-galegant-la-gi

Galegant
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 11 tháng 6 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13914
Tên thay thế 1980 LC1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8765202
Viễn điểm quỹ đạo 3.2768056
Độ lệch tâm 0.2717246
Chu kỳ quỹ đạo 1510.7229225
Độ bất thường trung bình 221.97943
Độ nghiêng quỹ đạo 13.51888
Kinh độ của điểm nút lên 99.06301
Acgumen của cận điểm 233.31333
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

13914 Galegant (1980 LC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 6 năm 1980 bởi C. S. Shoemaker ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13914 Galegant
3652--13914-galegant-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)