User Tools

Site Tools


3653--15000-ccd-la-gi

CCD
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 23 tháng 11 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15000
Tên thay thế 1997 WZ16
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4742446
Viễn điểm quỹ đạo 3.0594350
Độ lệch tâm 0.1057507
Chu kỳ quỹ đạo 1681.0260535
Độ bất thường trung bình 269.37776
Độ nghiêng quỹ đạo 8.23433
Kinh độ của điểm nút lên 247.34932
Acgumen của cận điểm 335.83318
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

15000 CCD (1997 WZ16) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 11 năm 1997 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15000 CCD
3653--15000-ccd-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)