User Tools

Site Tools


3654--15702-olegkotov-la-gi

15702 Olegkotov (tên chỉ định: 1987 RN3) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Lyudmila Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean gần Nauchnyj, Ukraine, ngày 2 tháng 9 năm 1987. Nó được đặt theo tên Oleg Kotov, a Russian cosmonaut và physician.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 15001–16000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 15702 Olegkotov
3654--15702-olegkotov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)