User Tools

Site Tools


3656--10986-govert-la-gi

10986 Govert là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1214.1889719 ngày (3.32 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1977.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
3656--10986-govert-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)