User Tools

Site Tools


3657--11148-einhardress-la-gi

Einhardress
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi ODAS
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 7 tháng 12 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11148
Tên thay thế 1997 XO8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1564988
Viễn điểm quỹ đạo 2.7362366
Độ lệch tâm 0.1184895
Chu kỳ quỹ đạo 1397.5939798
Độ bất thường trung bình 210.06415
Độ nghiêng quỹ đạo 3.87663
Kinh độ của điểm nút lên 97.52107
Acgumen của cận điểm 81.09309
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

11148 Einhardress (1997 XO8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1997 bởi ODAS ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11148 Einhardress
3657--11148-einhardress-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)