User Tools

Site Tools


3658--11341-babbage-la-gi

Babbage
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 3 tháng 12 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11341
Đặt tên theo Charles Babbage
Tên thay thế 1996 XE2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2433824
Viễn điểm quỹ đạo 2.5200608
Độ lệch tâm 0.0580837
Chu kỳ quỹ đạo 1342.5637575
Độ bất thường trung bình 341.71265
Độ nghiêng quỹ đạo 7.35451
Kinh độ của điểm nút lên 75.20883
Acgumen của cận điểm 50.25786
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

11341 Babbage (1996 XE2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 12 năm 1996 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11341 Babbage
3658--11341-babbage-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)