User Tools

Site Tools


3659--11582-bleuler-la-gi

Bleuler
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 10 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11582
Tên thay thế 1994 PC14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8573981
Viễn điểm quỹ đạo 2.8910373
Độ lệch tâm 0.0058519
Chu kỳ quỹ đạo 1779.8275238
Độ bất thường trung bình 65.14585
Độ nghiêng quỹ đạo 0.97170
Kinh độ của điểm nút lên 299.65972
Acgumen của cận điểm 267.17700
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

11582 Bleuler (1994 PC14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 8 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11582 Bleuler
3659--11582-bleuler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)