User Tools

Site Tools


3660--11774-jerne-la-gi

Jerne
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi []
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11774
Đặt tên theo Niels Kaj Jerne
Tên thay thế 1128 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7023383
Viễn điểm quỹ đạo 3.5995817
Độ lệch tâm 0.1423762
Chu kỳ quỹ đạo 2042.9736094
Độ bất thường trung bình 203.99614
Độ nghiêng quỹ đạo 13.72808
Kinh độ của điểm nút lên 348.50251
Acgumen của cận điểm 336.55662
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

11774 Jerne (1128 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày, by [] ở.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11774 Jerne
3660--11774-jerne-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)