User Tools

Site Tools


3661--11997-fassel-la-gi

Fassel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 18 tháng 12 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11997
Tên thay thế 1995 YU9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7974795
Viễn điểm quỹ đạo 3.2170695
Độ lệch tâm 0.0697625
Chu kỳ quỹ đạo 1904.8379975
Độ bất thường trung bình 254.36316
Độ nghiêng quỹ đạo 9.26935
Kinh độ của điểm nút lên 289.82931
Acgumen của cận điểm 62.08505
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

11997 Fassel (1995 YU9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 12 năm 1995 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11997 Fassel
3661--11997-fassel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)