User Tools

Site Tools


3663--12381-hugoclaus-la-gi

Hugoclaus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 12 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12381
Đặt tên theo Hugo Claus
Tên thay thế 1994 PH30
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4925107
Viễn điểm quỹ đạo 3.0458001
Độ lệch tâm 0.0999022
Chu kỳ quỹ đạo 1683.1367835
Độ bất thường trung bình 186.60161
Độ nghiêng quỹ đạo 9.05744
Kinh độ của điểm nút lên 185.50737
Acgumen của cận điểm 319.42514
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

12381 Hugoclaus (1994 PH30) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 8 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12381 Hugoclaus
3663--12381-hugoclaus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)