User Tools

Site Tools


3666--13285-stephicks-la-gi

Stephicks
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13285
Tên thay thế 1998 QK52
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1581325
Viễn điểm quỹ đạo 2.7476891
Độ lệch tâm 0.1201749
Chu kỳ quỹ đạo 1403.2047716
Độ bất thường trung bình 177.81599
Độ nghiêng quỹ đạo 6.84801
Kinh độ của điểm nút lên 187.62157
Acgumen của cận điểm 174.86478
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

13285 Stephicks (1998 QK52) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13285 Stephicks
3666--13285-stephicks-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)