User Tools

Site Tools


3668--14605-hyeyeonchoi-la-gi

Hyeyeonchoi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14605
Tên thay thế 1998 SD123
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9914523
Viễn điểm quỹ đạo 2.5376461
Độ lệch tâm 0.1205966
Chu kỳ quỹ đạo 1244.7182886
Độ bất thường trung bình 269.81057
Độ nghiêng quỹ đạo 4.62049
Kinh độ của điểm nút lên 13.13503
Acgumen của cận điểm 36.57747
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

14605 Hyeyeonchoi (1998 SD123) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14605 Hyeyeonchoi
3668--14605-hyeyeonchoi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)