User Tools

Site Tools


3669--15004-vallerani-la-gi

Vallerani
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tombelli và G. Forti
Nơi khám phá Asiago
Ngày khám phá 7 tháng 12 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15004
Tên thay thế 1997 XL10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6474846
Viễn điểm quỹ đạo 3.3076988
Độ lệch tâm 0.1108638
Chu kỳ quỹ đạo 1876.7056518
Độ bất thường trung bình 34.94831
Độ nghiêng quỹ đạo 11.47958
Kinh độ của điểm nút lên 71.76257
Acgumen của cận điểm 332.43460
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

15004 Vallerani (1997 XL10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1997 bởi M. Tombelli và G. Forti ở Asiago.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15004 Vallerani
3669--15004-vallerani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)