User Tools

Site Tools


3670--15374-teta-la-gi

15374 Teta (1997 BG) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 16 tháng 1 năm 1997 bởi M. Tichy và Z. Moravec ở Klet.

3670--15374-teta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)