User Tools

Site Tools


3672--10988-feinstein-la-gi

10988 Feinstein (tên chỉ định: 1968 OL) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện từ Đài thiên văn Félix Aguilar ở Argentina ngày 28 tháng 7 năm 1968. Nó được đặt theo tên Alejandro Feinstein, một nhà thiên văn học ở Đài thiên văn La Plata.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 10001–11000
  • JPL Small-Body Database Browser
3672--10988-feinstein-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)