User Tools

Site Tools


3674--11149-tateshina-la-gi

Tateshina
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 5 tháng 12 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11149
Đặt tên theo Mount Tateshina
Tên thay thế 1997 XZ9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3023801
Viễn điểm quỹ đạo 2.5808477
Độ lệch tâm 0.0570253
Chu kỳ quỹ đạo 1393.5222428
Độ bất thường trung bình 234.02401
Độ nghiêng quỹ đạo 5.04546
Kinh độ của điểm nút lên 258.95920
Acgumen của cận điểm 211.93135
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

11149 Tateshina (1997 XZ9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 12 năm 1997 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 11149 Tateshina
3674--11149-tateshina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)