User Tools

Site Tools


3675--11348-allegra-la-gi

Allegra
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tombelli và U. Munari
Nơi khám phá Cima Ekar
Ngày khám phá 30 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11348
Tên thay thế 1997 BG9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6878639
Viễn điểm quỹ đạo 3.0290305
Độ lệch tâm 0.0596769
Chu kỳ quỹ đạo 1765.1990997
Độ bất thường trung bình 186.63035
Độ nghiêng quỹ đạo 1.04775
Kinh độ của điểm nút lên 325.46212
Acgumen của cận điểm 102.56142
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

11348 Allegra (1997 BG9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 1 năm 1997 bởi M. Tombelli và U. Munari ở Cima Ekar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11348 Allegra
3675--11348-allegra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)