User Tools

Site Tools


3676--11583-breuer-la-gi

Breuer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 12 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11583
Tên thay thế 1994 PZ28
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5535951
Viễn điểm quỹ đạo 3.4091041
Độ lệch tâm 0.1434768
Chu kỳ quỹ đạo 1880.2595364
Độ bất thường trung bình 262.69198
Độ nghiêng quỹ đạo 4.81026
Kinh độ của điểm nút lên 115.42677
Acgumen của cận điểm 184.14127
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

11583 Breuer (1994 PZ28) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 8 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11583 Breuer
3676--11583-breuer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)