User Tools

Site Tools


3677--11775-k-hler-la-gi

11775 Köhler
Tên
Tên Köhler
Tên chỉ định 3224 T-3
Phát hiện
Ngày phát hiện 16 tháng 10 năm 1977
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0296809
Bán trục lớn (a) 2.1729721 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.1084763 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.2374679 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.20 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 3.37017°
Kinh độ (Ω) 164.94637°
Acgumen (ω) 243.98285°
Độ bất thường trung bình (M) 169.50074°

11775 Köhler là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1169.9832605 ngày (3.20 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1977.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
3677--11775-k-hler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)