User Tools

Site Tools


3678--11998-fermilab-la-gi

Fermilab
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 12 tháng 1 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11998
Đặt tên theo Fermilab
Tên thay thế 1996 AG7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3160999
Viễn điểm quỹ đạo 3.8175165
Độ lệch tâm 0.2447849
Chu kỳ quỹ đạo 1961.6808532
Độ bất thường trung bình 221.18122
Độ nghiêng quỹ đạo 4.24262
Kinh độ của điểm nút lên 87.36138
Acgumen của cận điểm 257.55772
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

11998 Fermilab (1996 AG7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 1 năm 1996 bởi Spacewatch ở Kitt Peak. The asteroid is đặt tên theo Fermilab particle accelerator in Batavia, IL.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11998 Fermilab
3678--11998-fermilab-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)