User Tools

Site Tools


3679--12172-niekdekort-la-gi

12172 Niekdekort (tên chỉ định: 2390 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld, và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 16 tháng 10 năm 1977. Nó được đặt theo tên Niek De Kort, an astronomy author và enthusiast.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • JPL Small-Body Database Browser
3679--12172-niekdekort-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)