User Tools

Site Tools


3680--12382-niagara-falls-la-gi

Niagara Falls
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 28 tháng 9 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12382
Đặt tên theo Niagara Falls
Tên thay thế 1994 SO5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6615521
Viễn điểm quỹ đạo 2.9065189
Độ lệch tâm 0.0439949
Chu kỳ quỹ đạo 1696.7215757
Độ bất thường trung bình 47.79600
Độ nghiêng quỹ đạo 0.99757
Kinh độ của điểm nút lên 130.35079
Acgumen của cận điểm 160.58710
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

12382 Niagara Falls (1994 SO5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 9 năm 1994 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12382 Niagara Falls
3680--12382-niagara-falls-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)